Inici     Català | Español | Français
Museografia

Els centres d’interpretació són un dels recursos de referència per a la transmissió de la cultura. Promouen el turisme i es conceben, cada vegada més, com a factors de valor econòmic. ANTIQVARIVM, ARQUEOLOGIA & PATRIMONI proposa els seus serveis per a la creació d´espais museogràfics destinats a la difusió del Patrimoni Cultural d´Eivissa i Formentera.

Com tots sabem, el nostre legat patrimonial està intrínsecament unit al medi natural que l´envolta. No és possible entendre un jaciment arqueològic o un element de caràcter etnològic sense contextualitzar-lo dins del seu espai geogràfic i paisatgístic. Així doncs, des d’aquestes premisses, explicar el Patrimoni també significa divulgar aquells valors que contribueixin a la conservació de l’entorn. A ANTIQVARIVM, ARQUEOLOGIA & PATRIMONI estam compromesos amb la preservació del medi ambient. En coherència amb aquests ideals, estudiam sempre totes les possibilitats per a l´aplicació d’energies renovables en tots els nostres projectes museogràfics.

Contacte: Elise Marliere; Josep Torres Costa